Barangay Anibong

Population: 
1,077
Land Area in Hectares: 
334.564
Household Size: 
222
Getting here: 
Anibong is 4 to 7 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 07. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Poblete, Lauro Orozco
Councilors: 
1. Gurango, Alpher Bustonera
2. Gurango, Dante Mercado
3. Meraña, Melinda Damasco
4. Coronacion, Rodolfo Ritual
5. Marquez, Rodolfo Babiera
6. Vargas, Helen Babiera
7. Domanais, Ronald Monterico
History: 

Nagmula ang pangalan ng barangay Anibong sa isang uri ng palma (palm) na tinatawag na Anibong. Ang dahong ito ng palma ay kinakain. Sinasabi noong panahon ng mga Espanyol, isang lalaki mula sa gubat ang bumaba pasan-pasan ang isang bundle na Anibong palm.

Nang itanong ng mga Espanyol kung ano ang pangalan ng lugar na iyon, sinagot sila ng lalaki sa pag-aakalang ang itinatanong ng mga Espanyol ay kung ano ang nasa balikat niya.

Magmula noon, pinangalanan ang lugar na ito ng Anibong.

Tags: