Barangay Antikin

Population: 
926
Land Area in Hectares: 
633
Household Size: 
199
Getting here: 
Antikin is 4 to 5 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 04. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Lopez, Emerita Ruanto
Councilors: 
1. Corpuz, Angelo Romero
2. Deza, Jessie Fernandez
3. Cuento, Liwayway Ramirez
4. Morada, Avelino Leynes
5. Ramirez, Michelle Murcia
6. Morfe, Wilfredo Peñamante
7. Perion, Renato Del Rosario
History: 

Ang kasaysayan ng barangay Antikin ay may kaugnayan sa isang mahabang ilog na siyang tinatawiran ng mga kababaihan na nagbebenta ng mga kagamitang pambabae tulad ng hikaw, kwintas at pulseras.

At upang makatawid sa sinasabing ilog ay kinakailangang sumakay sa isang balsa na ginagamitan ng tikin para marating ang daungan.

Magmula noon, pinangalanan ang lugar na ito ng Antikin.