41st National Disability Prevention and Rehabilitation Week

Nakikiisa ang Lokal na Pamahalaan sa pagdiriwang ng 41st National Disability Prevention and Rehabilitation Week.

Tema: Lokal na Pamahalaan: Kabalikat sa Pagtupad ng Karapatan ng mga Taong may Kapansanan.