ASPHALT OVERLAY OF MUNICIPAL ROADS

Sa pamumuno at pangunguna ng ating Punong Bayan Kgg. Filipina Grace R. America at Tanggapan ng Pambayang Inhenyero ay naisagawa na ang asphalt overlay ng ating Municipal Roads.

Sinimulan ang nasabing proyekto noong ika-27 ng Nobyembre 2018 at natapos noong ika-26 ng Disyembre 2018. Nagmula ang pondo ng nasabing proyekto sa 20% EDF (Economic Development Fund), 2018, Regular Budget at 20% Continuing Appropriation, 2018 na nakakahalaga ng Php17, 421,662.38. Layunin ng proyektong eto na maayos ang ating mga kalsada para sa mas mabilis na kalakaran, transaksyon at transportasyon. Ang mga kalsada na naaspalto ay ang mga sumusunod: 1. Arellano St. 2. Bonifacio St. 3. Burgos St. 4. Don Diego Mangilaya St. 5. Gomez St. 6. Ibayan St. 7. Mabini St. 8. Niebres St. 9. Paterno St. 10. Plaridel St. 11. Rizal St. 12. Ruanto St. 13. Velasco St. 14. Zamora St.