CREATIVE FOLK DANCE COMPETITION

CONGRATULATIONS TEAM INFANTA!!!

Nasungkit ng ating pambato ang 1ST RUNNER-UP SPOT sa Creative Folk Dance Competition.
Pagpupugay at pagbati sa Infanta Team na binubuo ng mga mag-aaral ng Infanta National High School Special Program in the Arts at sa kanilang magigiting na guro at coaches, Sir Jomar Murcia at Sir Wilmer Vargas.
Mabuhay ang mga Kabataang Infantahin!
Mabuhay Ka Infanta!