GAD Focal Point System (GFPS) Technical Working Group

Hunyo 8, 2022
Ngayong araw ay nagkaroon ng pulong ang Gender and Development (GAD) Focal Point System Technical Working Group (GFPS-TWG) sa pangunguna ni G. Armida Concepcion, Designated GFPS-TWG Chairperson. Ito ay ginanap sa Pambayang Bulwagan at dinaluhan ng iba't-ibang konsernadong tanggapan ng Lokal na Pamahalaan.
Tinalakay sa nasabing pulong ang estado ng 2023 GAD Plan and Budget na isinumite ng ating bayan. Binalikan din ang mga naisagawang mga programa, proyekto at aktibidad na nakapaloob sa aprubadong 2022 GAD Plan and Budget. Inisa-isa ang mga gawain na kinakailangang maisakatuparan ayon sa nasabing plano para sa taong kasalukuyan. Bukod pa rito ay tiningnan din ang mga posibleng kaharapin na suliranin o balakid sa implementasyon ng mga ito at ano ang mga maaaring gawin upang mapagtagumpayan ito.
Sa huli ay binigyang diin ni G. Concepcion ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga konsernadong tanggapan upang maisulong ang mga aktibidad na makatutugon sa mga usapin ng gender and development sa ating bayan.
Nakatakda muling magpulong ang GFPS-TWG sa oras na matanggap na ang pinal at aprubadong kopya ng 2023 GPB upang mapaghandaan ang implementasyon nito sa susunod na taon.

#LGUinAction
#MabuhayKaInfanta
#ForGReAterInfanta
#GenderAndDevelopment

Tags: