General Assembly ng Alyansa ng Samahan

Sa pangunguna ng ating Kgg. Punong Bayan Filipina Grace R. America ay idinaos ang Annual General Assembly ng Alyansa ng Samahan ng may Kapansanan sa bayan ng Infanta Inc. na may temang "Sama-sama at Nagkakaisa: Palakasin ang Sektor ng Alyansa ng Samahan ng may Kapansanan ng Infanta".

Tags: