MAYOR’S PERMIT AND BUSINESS LICENSE

Response Time: 
Isang (1) oras (mula 2 nd Quarter hanggang huling Quarter ng kasalukuyang taon) matapos ipasa ang aplikasyon kasama ng lahat ng mga kinakailangang dokumento / Isang (1) araw (tuwing ika-1 st Quarter ng kasalukuyang taon) matapos ipasa ang aplikasyon ka
Document: