PAGKUHA NG PRANGKISA PARA SA PANG-ARKILA NA TRICYCLE (NEW OR RENEWAL) (FRANCHISE FOR TRICYCLE FOR HIRE)