Seal of Good Local Governance Assessment

Ang Seal of Good Local Governance ay programa ng Department of Interior and Local Government (DILG) na naglalayong paigtingin ang tapat at mahusay na

apagganap ng mga tungkulin ng mga lokal na pamahalaan. 

Noong nakaraan May 17, 2019, Friday ay nagkaroon ng Assessment ang DILG sa bayan ng Infanta kung saan ay tiningan ang mga sumusunod:

1. Good Financial Housekeeping

2.Disaster Preparedness

3. Social Protection

4. Business Friendliness and Competitiveness

5.Peace and Order

6. Environmental Management