Seminar para sa mga Barangay Animal Control Officer

Nagsawaga ng Training Seminar para sa 36 na barangay kasama ang kanilang mga Barangay Animal Control Officer. Layunin ng seminar/training na ito ang sugpuin ang mga nakakalat na aso sa kalsada upang maiwan ang aksidente at iba pa.

Tags: