SPECIAL PERMIT (PARA SA TRICYCLE NA MULA SA GEN. NAKAR)