Tour D' Infanta

Ang Tour D' Infanta ay isa sa activity ng Pyesta sa bayan ng Infanta, kasali rito ang iba't-ibang grupo ng siklista.

Tags: