Farmer Field School (FFS) on Rice Production

Sa panahon ng kagipitan lumalabas ang galing ng magsasakang Infantahin. Dahil sa taas ng presyo ng pataba ay minarapat na subukan ang alternatibong pamamaraan upang mapababa ang gastos sa produksyon ng palay. Sinusubukan po namin na gumamit ng mga organikong abono upang makatukoy ng ibang pamamaraan bukod sa nakasanayan, dagdag pa ang pagpapakilala ng makabagong teknolohiya. Layunin namin na mabawasan ang pgdepende sa abonong synthetic at mapababa ang gastos na hindi masasakripisyo ang ani. Katuwang ang NIA at kasama ang mga magsasaka mula sa Bgy. Antikin at Maypulot, samahan nyo kami na makatuklas ng makabago at angkop na pamamaraan sa pagsasaka.

Tags: