GOOD HYGIENIC SLAUGHTERING PRACTICES

Hunyo 21, 2022
Sa atas ni Punong Bayan Filipina Grace R. America sa pangunguna ng Mun. Slaughterhouse Section ay kasalukuyang nagsasagawa ng training o pagsasanay kaugnay ng good hygienic slaughtering practices para sa mga magkakatay ng karne sa ating bayan.
Nagsisilbing Resource Speakers sa naturang training sila Dr. Ma. Theresa D. Magdaraog, Senior Meat Control Officer mula sa Department of Agriculture - National Meat Inspection Service at sila Dr. Adelberto M. Abrocio, Asst. Provincial Veterinarian at G. Leandro Julian M. Nuñez mula sa Office of the Provincial Veterinarian.
Nakatakdang talakayin sa training na ito ang mahahalagang usapin kagaya ng meat hygiene, meat inspection, ante mortem, post mortem, slaughtering procedures at consumer protection.
Layunin ng aktibidad na ito na patuloy na bigyan ng mga tama at karagdagang impormasyon ang mga butchers o magkakatay patungkol sa mga regulasyon na nasasaad sa RA 9296 as amended by RA 10536 o ang "Meat Inspection Code of the Philippines" at RA 7394 o "Consumer Protection Act" at iba pang mga batas na pinaiiral sa ating bansa upang masiguro na ligtas at malinis ang mga karne na dinadala sa pamilihang bayan at binibili ng mga mamamayan.
Tuloy-tuloy lamang ang mga capacity building activities ng mga konsernadong tanggapan ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang de kalidad na serbisyo publiko para sa ating bayan.
#LGUInfantainAction
#MabuhayKaInfanta
#ForGReAterInfanta

Tags: