KASUNDUAN PARA SA MARINE PROTECTED AREA NILAGDAAN

Nilagdaan noong ika-26 ng Marso, 2018 sa Pambayang Bulwagan ng Infanta ang kasunduan o Memorandum of Agreement sa pagitan ng Lokal na Pamahalaan ng Infanta at Haribon Foundation para sa pagtatatag ng Marine Protected Area (MPA) sa Barangay Dinahican.

Pinangunahan ito ni Punong Bayan Filipina Grace R. America sa bisa ng kapasiyahan ng Kagalang-galang na Sangguniang Bayan na nagpapahintulot sa kanya na lumagda sa nasabing kasunduan. Kasama sa mga lumagda ay sina Bb. Belinda de la Paz, Punong Ehekutibo ng Haribon Foundation, Gng. Eda Mendoza, Pambayang Agrikultor, Kgg. Romeo N. Rosas, Punong Barangay ng Brgy. Dinahican, G. Rudy Grizola, kinatawan ng Maralitang Mangingisda ng Munting Sabang (MMMSA) at Gng. Michaela Rivera, kinatawan mula sa DENR-CENRO. Layunin ng kasunduan na pagtulungan ng bawat sektor ang pagtatatag at pagpapanatili ng Marine Protected Area sa pamamagitan ng pagbibigay ng teknikal at pinansyal na pangangailangan at pagsasabatas ng nabanggit na kasunduan.