MUNICIPAL DISASTER RISK REDUCTION AND MANAGEMENT COUNCIL (MDRRMC) 1ST QUARTER MEETING FOR 2023

Enero 24, 2023
Idinadaos ngayong araw ang blended meeting ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para sa 1st Quarter ng 2023. Nakatakdang talakayin sa nasabing pulong ang mga sumusunod:
1. Presentation, finalization and approval ng proposed Special Trust Fund Utilization Plan para sa MDRRMF Savings for FY 2018-2022
2. Updates para sa mga sumusunod:
- Agos River Dredging Activity
- Standard First Aid Training
- Basic Life Support Training
- MAPUA-WEHLO Project
3. Other matters
Inaasahan na magiging makabuluhan ang pulong na ito at magbubunga ng mga resolusyon na kakailanganin para sa pagsusulong ng mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan na may kinalaman sa kalamidad, seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan at kabuhayan.
#MabuhayKaInfanta
#ForGReAterInfanta

Tags: