Women's Month Schedule of Activities

Samahan ninyo kami ngayong buong buwan ng Marso na ipagdiwang ang ating mga kababaihan.
Ang Lokal ng Pamahalaan ng Infanta ay kaisa ni #Juana sa Agenda ng Kababaihan Tungo sa Kaunlaran.
Magsuot ng purple shirt tuwing Martes para sa ating #PurpleTuesdays2022 #PurpleTuesday at ipakita ang ating suporta kay Juana!
#WeMakeChangeWorkForWomen
#AgendaNgKababaihan
#AgendaNgKababaihanTungoSaKaunlaran

Tags: