Local Ordinances

Ordinance Title Date Author
MUNICIPAL ORDINANCE NO. 20-S. 2017 AN ORDINANCE DECLARING THE TEMPORARY CLOSURE TO VEHICULAR TRAFFIC PORTION OF VELASCO STREET FROM MABINI STREET TO PLARIDEL STREET AND PLARIDEL STREET FROM VELASCO STREET TO ZAMORA STREET FOR THE HOLDING OF CHRISTMAS BAZAAR FROM NOVEMBER 30 TO DECEMBER 31, 2017 Monday, November 27, 2017 Hon. Lourna Daniela C. Manalo, Hon. Marlon C. Potes
BATAS PAMBAYAN BLG. 01-S. 2016 ISANG BATAS PAMBAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG BAHAYAN O MGA BAHAYAN NA MAGTAYO NG PALIKURAN AYON SA ITINATADHANA NG KAGAWARAN NG KALUSUGAN AT NAGTATAKDA NG KAPARUSAHAN SA SINUMANG LALABAG DITO Monday, February 22, 2016 Hon. Rolando B. Avellano