BATAS PAMBAYAN BLG. 01-S. 2016

ISANG BATAS PAMBAYAN NA NAG-AATAS SA LAHAT NG BAHAYAN O MGA BAHAYAN NA MAGTAYO NG PALIKURAN AYON SA ITINATADHANA NG KAGAWARAN NG KALUSUGAN AT NAGTATAKDA NG KAPARUSAHAN SA SINUMANG LALABAG DITO
Date: 
Monday, February 22, 2016
Document: